ALPEX-FEED - 3. Međunarodna konferencija – „Antimikrobna rezistencija – trenutno stanje i perspektive“

ALPEX-FEED - 3. Međunarodna konferencija – „Antimikrobna rezistencija – trenutno stanje i perspektive“


3. Međunarodna konferencija – „Antimikrobna rezistencija – trenutno stanje i perspektive“

Alpex Feed je 17.05.2024. bio deo 3.Međunarodne konferencije „Antimikrobna rezistencija – trenutno stanje i perspektive“.
Bilo nam je zadovoljstvo da sa posetiocima našeg štanda prodiskutujemo o raznim problemima vezanim za temu konferencije.

Zahvaljujemo se.

ALPEX-FEED - 3. Međunarodna konferencija – „Antimikrobna rezistencija – trenutno stanje i perspektive“ - zahvalnica