ALPEX FEED - EUROTIER

EUROTIER

Alpex Feed je ove godine, zajedno sa svojim partnerima iz Jadis Additiva, imao veoma ineteresantno i uspešno izlaganje tokom Euotiera. Zahvaljujemo se svim svojim kupcima što su nas posetili na štandu u hali 21!