Alpex Feed

POLITIKA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM I BEZBEDNOŠĆU HRANE

Politika sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednošću hrane Alpex Feed-a zasnovana je na uspostavljanju, primeni i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva i očekivanja klijenata i drugih zainteresovanih strana u procesu celokupnog poslovanja, kao i zahteva vezanih za isporuku zdravstveno bezbednih proizvoda.

Osnovna delatnost kompanije je trgovina u oblasti aditiva za stočnu hranu.

Najviše rukovodstvo je svesno neizbežnih rizika koji proističu iz poslovanja i zato preuzima odgovornost za održanje visokog standarda u svim područjima rada i podstiče potpuno uključenje zaposlenih u ove procese.

Kompanija svoju delatnost ostvaruje po najvišim evropskim standardima kroz:

  • konstantan razvoj resursa, unapređenje efektivnosti procesa i poboljšavanje njihovih performansi,
  • doslednu primenu i stalno unapređivanje integrisanog sistema menadžmenta, u skladu sa zakonskim regulativama, zahtevima standarda ISO 9001, zahtevima GMP+FSA i drugim standaradima značajnim za obavljanje osnovnih procesa,
  • konstantan nadzor nad sistemom upravljanja bezbednošću hrane i hrane za životinje u lancu prijema i transporta,
  • izbor, vrednovanje i praćenje načina rada dobavljača i podugovarača, pružajući im priliku da isporučuju proizvode i usluge usaglašene sa definisanim zahtevima,
  • odgovornost svih zaposlenih za primenu propisane dokumentacije i funkcionisanje integrisanog sistema menadžmenta
  • mere za unapređivanje poslovanja rukovodstva redovnim preispitivanjima sistema, sprovođenjem internih i eksternih provera i primenom korektivnih i preventivnih mera po potrebi,
  • organizovanje i sprovođenje programa obuke kojima se omogućava zaposlenima besprekorno izvršavanja zadataka, lično napredovanje i zadovoljstvo u radu,
  • optimalno korišćenje svih raspoloživih tehničkih, tehnoloških, ljudskih i drugih resursa i
  • saopštavanje politike svim zainteresovanim stranama.
Sertifikati

ZAPOSLENI

Zaposleni su dužni da svojim radom potvrde primenu Politike sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednošću hrane.

RUKOVODIOCI

Rukovodioci na svim nivoima snose punu odgovornost za sve aspekte i pitanja kvaliteta i bezbednosti hrane.

DIREKTOR

Za sprovođenje Politike kvaliteta i bezbednosti hrane odgovoran je direktor.

Politika sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednošću hrane je prihvaćena od strane rukovodstva i obavezujuća je za sve učesnike procesa rada Alpex Feed-a.