FEED LAB – usluge analiza mikrotrejserima

FEED LAB kao ogranak kompanije ALPEX feed nastao je kao zajednički poduhvat u kome učestvuju Alpex feed (www.alpexfeed.rs) i DATA PLUS (www.data-plus.co.rs).

FEED LAB nudi kompletnu uslugu klijentima vezano za optimizaciju procesa mešanja i to kroz ispravnu metodu uzorkovanja, neophodnu za validaciju kvaliteta mešanja i određivanje nivoa ostatka koji se iz jedne smeše prenosi u drugu.

Ovu uslugu pruža primenom analitičkog modela zasnovanog na mikrotrejserima. Ovi rezultati utiču na funckionisanje sistema za bezbednost hrane i ukoliko je potrebno FEED LAB daje preporuke za implementaciju.

FEED LAB poseduje licencu izdatu od MTSE (Micro Tracers Services Europe GmbH) kojom se potvrđuje validnost analitičkog modela koji u svojim ispitivanjima FEED LAB koristi. U Evropi je trenutno 8 licenciranih laboratorija od strane MTSE.

ŠTA SU MIKROTREJSERI?

Jeftino/brzo/bezbedno

Feed Lab

PUBLIKACIJE

Članak u „Muhle & Mischfutter“, broj 21, 08.11.2018

Istovremena analiza prenosa ostataka iz jedne u drugu šaržu i homogenosti mešanja primenom mikrotrejsera

„PETS International“ oktobar 2018

Potrebna je česta analiza homogenosti i prenosa ostataka između šarži kako bi se potrošačima u industriji hrane za kućne ljubimce garantovala sigurnost proizvoda i izvrsnost.

Trgovinski časopis „Feed Magazine | Kraftfutter “br. 3/2009

Analitička metoda zasnovana na mikrotrejserima je pouzdana metoda za određivanje homogenosti i unakrsne kontaminacije u opremi za mešanje u skladu sa Uredbom o higijeni hrane za životinje (EC) br. 183/2005.

Trgovinski časopis „De Molenaar“ br. 11/2014

Mikrotrejseri nisu svrstani u grupu opasnih materija prema Uredbi REACH (EC) br. 1907/2006 i sve više se koriste kao preventivna mera za sledljivost stočne hrane kako bi se garantovala bezbednost proizvoda.

Trgovinski časopis „De Molenaar“ br. 21/2006

Mikrotrejseri nisu svrstani u grupu opasnih materija prema Uredbi REACH (EC) br. 1907/2006 i sve više se koriste kao preventivna mera za sledljivost stočne hrane kako bi se garantovala bezbednost proizvoda.

Feed Lab

SERTIFIKACIJA ANALITIČKOG METODA

GMP + International

5.7 Metoda ispitivanja tačnosti procesa za mešovitu hranu za životinje sa mikrotrejserima

1. PODRUČJE PRIMENE

Ova metoda ispitivanja za određivanje uniformnosti brašna i žitarica može se koristiti na standardnim premiksima i smešama napravljenim mešanjem mlevenih sirovina za hranu za životinje u fabrikama hrane za životinje. Metoda se takođe može koristiti za određivanje procenta prenosa sirovina u smešama hrane za životinje.

Ovocom

II.2. Metode

Opšti postupak za ispitivanje unakrsne kontaminacije u proizvodnji smeša pomoću mikrotrejsera

Postupak za određivanje unakrsne kontaminacije i homogenosti mešavina brašna prilikom pripreme smeža za ishranu životinja, koristeći mikrotrejsere koji, u zavisnosti od njihovih svojstava, mogu zameniti konvencionalne dodatke.

Feed Lab

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Kratka ekotoksikološka procena

 

Fraunhofer institut za toksikologiju i eksperimentalnu medicinu Hannover, Nemačka

Alpex Feed doo – Feed Lab
Braće Novakov 61, Silbaš, Srbija

feedlab@alpexfeed.rs
feedlab@data-plus.co.rs

+381 21 2100 262