MycoPurge

Selektivni adsorbent mikotoksina

Mycopurge je potpuno prirodan aditiv za stočnu hranu za koga je naučno dokazano da adsorbuje širok spektar mikotoksina. Specijalno formulisan miks ekstrakta zida ćelije kvasca i hidratisanog natrijum. kalcijum aluminosilikata (HSCAS) stvara sinergetski efekat koji Mycopurge čini snažnim adsorbentom različitih mikotoksina.

PREDNOSTI USLED KORIŠĆENJA:

  • Ne utiče na minerale, vitamine i lekove u organizmu
  • Poboljšava zdravlje životinja
  • Poboljšava reproduktivne performanse
  • Mogućnost vezivanja mikotoksina nije uslovljena visokim temperaturama peletiranja
  • Niska stopa inkluzije zbog velike površine

Javite se, otvoreni smo za saradnju!

Za više informacija o proizvodima kontaktirajte nas na alpex.feed@mts.rs

Ovce i koze

Ostali proizvodi