BeneSacc

Žive ćelije kvasca

Bensacc je prirodni izvor održive kulture kvasca Saccharomyces cerevisiae.

PREDNOSTI USLED KORIŠĆENJA:

  • Stabilizuje pH buraga
  • Poboljšava rast i aktivnost bakterija
  • Poboljšava sintezu mikrobijalnog proteina u buragu
  • Povećava dnevnu proizvodnju mleka
  • Ubrzava preživanje
  • Poboljšava dnevni prirast
  • Poboljšava efikasnost unete hrane
  • Smanjuje problem metabolizma (acidoza, ketoza, laminitis)

Javite se, otvoreni smo za saradnju!

Za više informacija o proizvodima kontaktirajte nas na alpex.feed@mts.rs

Preživari

Ostali proizvodi