Andcid water

Zakiseljivač

AndCID WATER je visoko koncentrovan zakiseljivač za pijaću vodu za životinje.

PREDNOSTI USLED KORIŠĆENJA:

  • Poboljšan higijenski kvalitet vode (smanjuje mikroorganizme u vodi).
  • Brzo snižava pH u želucu (kod odbijene prasadi i stresnih situacija kao što je faza startera i početak tova).
  • Bolja svarljivost (delovanje digestivnih enzima). Manje nesvarenih delova u hrani, niža smrtnost i manje dijareje.
  • Poboljšan razvoj benefitnih bakterija u crevnom traktu, a ujedno smanjenje patogena – bakterija i gljivica. Samim tim manje dijareje.
  • Smanjuje se upotreba antibiotika. Pogodan za dodavanje u pijaću vodu da bi se postigao želejeni pH- 4-4,5 kod prasadi i 5-5,5 kod finišera)

Javite se, otvoreni smo za saradnju!

Za više informacija o proizvodima kontaktirajte nas na alpex.feed@mts.rs

Svinje

Ostali proizvodi