Coli Stop

COLISTOP 500

COLISTOP 500 je mineralna mešavina na bazi cink oksida (ZnO) protektiranog, visoke bioraspoloživosti i fizikalne protektiranosti. Ova zaštita omogućava proizvodu direktno delovanje u crevu.

PREDNOSTI USLED KORIŠĆENJA:

  • Izvor cinka kao bitnog oligoelementa u ishrani
  • Za očuvanje funkcije crevnog trakta u razdoblju nakon odbijanja
  • Kao promoter rasta
  • Sve vrste: 375 g / tona gotove smeše (U skladu s EU propisima, ne prelazite ukupnu količinu cink oksida)- ZnO (max. 200 ppm), odnosno cinka
    - Zn (max. 150 ppm) u krmnoj smeši.
  • Preporučuje se upotreba COLISTOPA 500 ugrađenog u premiks, radi bolje umešanosti u smeši

Javite se, otvoreni smo za saradnju!

Za više informacija o proizvodima kontaktirajte nas na alpex.feed@mts.rs

Svinje

Ostali proizvodi