ALPEX FEED

Savršena sinergija

AndCID Perfect je specijalno dizajniran zakiseljivač sa prebioticima i butiratima: Savršena sinergija.

PREDNOSTI USLED KORIŠĆENJA:

  • Bolji higijenski kvalitet hrane
  • Koristan kao baktericidno i bakteriostatičko sredstvo, konzervans, protiv plesni
  • Bolja svarljivost( aktivacija digestivnih enzima). Manje nesvarenih delova hrane, sa sve manje dijareje i smrtnosti.
  • Parcijalna redukcija pH u dvanaestopalačnom crevu da bi se sačuvao H+
  • Poboljšava sekreciju pankreasnih enzima.
  • Poboljšava razvoj benefitnih bakterija u crevnom traktu, a smanjuje rast i razvoj patogenih bakterija.
  • Prirodan izvor energije za crevne ćelije. Deluje kao poboljšivač rasta.
  • Kod koka nosilja omogućava bolju apsorpciju kalcijuma.

Javite se, otvoreni smo za saradnju!

Za više informacija o proizvodima kontaktirajte nas na alpex.feed@mts.rs

Živina

Ostali proizvodi